Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Strona www.kopiarki.wroclaw.pl wykorzystuje technologię „cookies”, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania strony do Twoich potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane do:

 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania strony www.kopiarki.wroclaw.pl
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.kopiarki.wroclaw.pl

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie www.kopiarki.wroclaw.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

RODO

Szanowny Kontrahencie,

Realizując obowiązki  wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest:

OST Witold Marczak, Andrzej Juszczyk s.c.

Aleksandra Ostrowskiego 13B

53-238 Wrocław

 W związku z tym , chcemy poinformować  o zasadach przetwarzania  przez OST Witold Marczak, Andrzej Juszczyk s.c.  danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach .

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o  prywatność danych i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej  „informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

OST Witold Marczak, Andrzej Juszczyk s.c. jako administrator danych osobowych , gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania „Dane osobowe”, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu , stanowisko
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania przed Administratora zawartej z Państwem umowy  o świadczenie usług
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych
 • realizacji obowiązków OST Witold Marczak, Andrzej Juszczyk s.c. przewidzianych prawem , w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych
 • dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług
 • przygotowywanie i przesyłanie wycen: napraw, usług, nowego sprzętu , itp.

OST Witold Marczak, Andrzej Juszczyk s.c. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez OST Witold Marczak, Andrzej Juszczyk s.c. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do:

 1. zgłoszenia pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych do Administratora Bezpieczeństwa Informacji  poprzez adres e-mail ost@ost.com.pl
 1. do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub organu będącego jego następcą).

Podanie przez Państwa danych jest:

 • dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług
 • całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzanie w celu marketingowym

Przysługuje Państwu także prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:

 • przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora
 • obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie do realizacji zadań na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług
 • innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych , żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.